duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Bijzondere bijvangst NIOZ biologen op het Wad

Gepubliceerd op

Keert groot zeegas na vele jaren weer terug?

Al enige jaren proberen de Waddenvereniging en Natuurmonumenten door middel van uitzaaiproeven om groot zeegras in de Waddenzee te herintroduceren. Groot was daarom de opwinding toen onderzoekers van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee vorige week twee stukken groot zeegras opvisten aan de Waddenkant van de Afsluitdijk tussen het monument en Breezanddijk.

Tot begin jaren dertig van de vorige eeuw was groot zeegras (Zostera marina L.) een veel voorkomende plant in de Waddenzee, getuige vele nog bestaande wierschuren op o.a. Wieringen en Texel. De plant is zelfs voor de bouw van wierdijken en voor het vullen van matrassen en kussens gebruikt. Rond de sluiting van de Afsluitdijk in 1932 verdween de plant echter snel uit de westelijke Waddenzee. Als mogelijke oorzaken worden troebeler water, een groter getijverschil na de afsluiting van de Zuiderzee en aantasting door de slijmzwam (Labyrinthula zosterae) genoemd.

Tijdens het vissen op wadslakjes (Peringia ulvae) met het NIOZ onderzoekschip 'Stern' in de modderige wadbodem vlakbij de Afsluitdijk zaten tot verrassing van NIOZ assistent Job ten Horn twee stukjes van groot zeegras in het net; een witte wortelstok en een blad. De diepte waarop werd gevist was ongeveer 2,5 m. bij laag water. Ten Horn: "Dit is wel behoorlijk diep om voldoende licht te krijgen, dus ik kan helaas niet met zekerheid zeggen of onze vangplaats wel echt de groeiplaats is; het plantje kan ook los op de zeebodem hebben gelegen".

Waar vandaan?

De oorsprong van dit zeegras valt natuurlijk niet met zekerheid te geven, maar mogelijk is dit is de uitzaaiproef op het Balgzand ten oosten van Den Helder of die bij de Schorren ten oosten van Texel. Hier zijn de Waddenvereniging en Natuurmonumenten al enige jaren bezig met uitzaaiproeven van groot zeegras en het is dus niet onmogelijk dat zaad hiervan is ontkiemd en zich verderop bij de Afsluitdijk heeft gevestigd, of dat simpelweg de hele plant met de stroom is meegedreven.

Kortom: een interessante vondst, maar zoals bekend maakt één zwaluw nog geen zomer. De tijd zal ons leren hoe het Zostera marina verder vergaat in de Waddenzee, maar scherper dan tot nu toe kijken kan lonend zijn.