duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Start aanpassingen duikwrak Le Serpent in Grevelingen

Gepubliceerd op

Staatsbosbeheer gaat een aantal aanpassingen uitvoeren aan het duikwrak Le Serpent in de Grevelingen. Tijdens de werkzaamheden geldt een tijdelijk duikverbod. Naar aanleiding van een duikincident in mei 2018 is zorgvuldig en met meerdere belanghebbenden bekeken of de veiligheid van het scheepswrak verbeterd zou kunnen worden en welke aanpassingen wenselijk zijn. Inmiddels is duidelijk wie deze opdracht gaat uitvoeren. Duik- en Bergingsbedrijf Europa start op 12 juni 2019 met de aanpassingen aan het wrak.

Extra aanpassingen

Sinds juli 2018 gold een negatief duikadvies voor het duikwrak Le Serpent in de Grevelingen. Staatsbosbeheer heeft, mede op basis van diverse gesprekken met externe partijen, besloten om de volgende extra maatregelen te nemen: het permanent afsluiten van het voor- en achterruim, het aanpassen en het verleggen van de bestaande duik- en begeleidingslijn door de twee grote ruimen in het centrale deel van het wrak. Deze lijnen worden gekoppeld aan de nieuw aan te brengen gidslijn op het dek aan bakboordzijde. Met de aanpassingen worden donkere ruimtes permanent afgesloten en zal de duikveiligheid worden vergroot.

Duikverbod

Op 12 juni 2019 start Duik- en Bergingsbedrijf Europa met de opdracht en de verwachting is dat de werkzaamheden op 21 juni klaar zijn. Gedurende de uitvoering van het werk geldt een volledig duikverbod in en rondom het wrak om de veiligheid te waarborgen. Duikers worden op locatie met informatiebordjes geattendeerd op het tijdelijke duikverbod.

Duiken in de Grevelingen

Staatsbosbeheer is sinds 1 januari 2018 eigenaar en beheerder van drie scheepswrakken in de Grevelingen, waaronder Le Serpent. Het betonnen, 60 meter lange schip is in 2011 afgezonken in de Grevelingen. Het duikwrak is voor zowel nationale als internationale duikers een bijzonder duikobject. Vanwege de diepte waarop het wrak ligt, op circa 28 meter, is Le Serpent een duikobject specifiek voor de geoefende duiker. Naar aanleiding van het duikincident in 2018 is gekeken naar de veiligheid van het scheepswrak. De ruimtes in het wrak kunnen onoverzichtelijk zijn en het zicht, mede door opdwarrelend sediment, in het achterste gedeelte van het wrak is beperkt. In de Grevelingen liggen nog twee andere duikwrakken, de Rat (op 12 m diepte) en de Zeehond (op 10 m diepte) en er zijn tal van andere mooie duiklocaties. Hiervoor geldt het negatieve duikadvies en het tijdelijk duikverbod vanaf 12 juni niet.