duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Duikstekken rond Sophiastrand afgesloten

Gepubliceerd op

Van begin november tot half december werkt Projectbureau Zeeweringen aan het versterken van het Sophiastrand over een lengte van ruim 800 meter. Tijdens de werkzaamheden mag er niet gedoken worden op duikstekken Sophiahaven en Westnol.

Versterking van het strand

Het Sophiastrand wordt versterkt door middel van zandsuppletie. Bij andere trajecten wordt meestal steenbekleding gebruikt. In dit geval wordt het duin voor de dijk met extra zand versterkt. Dit zand wordt op een zandwinlocatie opgezogen door een baggerschip en middels een pijpleiding vanaf het transportschip op het strand gespoten. Hier wordt het vervolgens verspreid.

Beperkt overlast

Alleen het deel van het strand waar gewerkt wordt, wordt afgesloten. Hierdoor blijft een deel toegankelijk voor recreanten, maar is wel een deel van het pad op de dijk niet beschikbaar. Fietsers dienen extra alert te zien voor zwaar werkverkeer, onder meer daar waar de Longroomweg overgaat in het buitendijks fietspad richting Wissenkerke.

De westelijke gelegen strekdam is tijdens de werkzaamheden verboden terrein. Vissers moeten tijdelijk ergens anders hun hengel uitgooien. Ook pierenspitters moeten uitwijken naar een andere spitlocatie.

De Sophiahaven en de vakantiewoningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, zowel via de weg als via het water. Er rijdt geen transportverkeer door de haven. Wel kan er overlast zijn in de vorm van lawaai en trillingen.

Door het verplaatsen van het zand, is het zicht op de genoemde duikplaatsen mogelijk zeer slecht. Om deze reden mag er tijdens de werkzaamheden niet gedoken worden op de genoemde duiklocaties.

Strekdammetjes verdwijnen

Op het strand liggen twee strekdammetjes. Door de zandsuppletie zouden deze onder het zand verdwijnen. Daarom worden ze verwijderd. De stenen worden hergebruikt om de westelijke gelegen strekdam uit te breiden.

Na de zandsuppletie plant het waterschap helmgras in. Dit gebeurt met de hand. De wortels van het helmgras houden het zand vast en voorkomen zo erosie.

Voor meer informatie, ze de website van het projectbureau.

Projectbureau Zeeweringen

zeeweringen.nl