duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Gemeente Schouwen-Duiveland positief over getijdencentrale Brouwersdam

Gepubliceerd op

Door de realisatie van de Brouwersdam is er sinds 1971 geen getijde meer in de Grevelingen. Als gevolg van het ontbreken van getijde is de kwaliteit van het ecosysteem in de Grevelingen de laatste jaren snel achteruit gegaan. Een doorlaat in het noordelijke deel van de Brouwersdam, op grondgebied van de gemeente Goeree-Overflakkee, moet er voor zorgen dat het getijde weer terugkomt.

Bijdrage in de ontwikkelingskosten

Een getijdencentrale in deze doorlaat biedt aanvullende voordelen en vergroot de (financiële) haalbaarheid van het terugbrengen van getij. De komende anderhalf jaar wordt onderzoek gedaan naar financiële, juridische, technische en maatschappelijke haalbaarheid van een getijdencentrale. Uiteindelijk moet dit leiden tot een daadwerkelijke aanbesteding voor de realisatie van een doorlaat met getijdencentrale. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland neemt in november een definitieve beslissing over een bijdrage van € 100.000 in de ontwikkelkosten.

De minister van Infrastructuur en Milieu onderschrijft het belang van het stimuleren van marktpartijen voor de bouw van de getijdencentrale, gelet op de spilfunctie van de getijdencentrale voor de integrale gebiedsontwikkeling van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. De minister geeft daarbij wel aan dat 'de regio', waaronder de gemeente Schouwen-Duiveland, een financiële bijdrage moet leveren in de ontwikkelkosten voor de getijdencentrale. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een bijdrage van € 700.000 toegezegd. De provincie Zuid-Holland draagt € 300.000 bij, terwijl het de bedoeling is dat de provincie Zeeland € 200.000 en de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee ieder € 100.000 bijdragen aan de ontwikkelkosten. Partijen streven ernaar om in 2020 de getijdencentrale in werking te hebben.