duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Gesloten dijktrajecten in 2014

Gepubliceerd op

Het Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen en is verantwoordelijk voor de versteviging van 325 kilometer dijk in Zeeland. Dit moet in 2015 gerealiseerd zijn. Lees hieronder welke dijktrajecten dit jaar worden aangepakt. Duiken is op deze stekken niet toegestaan gedurende de werkzaamheden.

Klik hier voor een overzicht van alle (tijdelijk) gesloten duikstekken. Snel op de hoogte zijn? Abonneer je op de rss-feed!

De regels zijn simpel: waar aan een dijk gewerkt wordt, is duiken vanwege de veiligheid verboden.

In 2014 liggen alleen in dijktraject Burghsluis duiklocaties die we vanwege de veiligheid afsluiten. Het gaat hier om:

Twee duiklocaties liggen net buiten het werkgebied. Deze blijven open, maar hier is extra voorzichtigheid gewenst van duikers. Het gaat om:

Net bij dijktraject Moggershil (Tholen) ligt ook een duiklocatie net buiten de werkzaamheden. Hier is extra alertheid van duikers belangrijk:

Waarom een duikverbod?

Duiken waar gewerkt wordt, is gevaarlijk. We zetten namelijk veel groot materieel in en er liggen grote hoeveelheden zand, grond, betonzuilen en asfalt op de dijk. Ook het water rondom de dijken is niet veilig. Veel breuksteen wordt per schip aangevoerd. Soms lossen we dit in onderwaterdepots. Dit is levensgevaarlijk voor duikers. Bovendien kan het water troebel worden door de werkzaamheden, wat het zicht van duikers beperkt.

In het weekend

Ook in de weekenden is duiken in het werkgebied verboden. Soms werkt de aannemer ook op zaterdag. Of er gewerkt wordt, is niet altijd te zien. Zo kan het voorkomen dat breuksteen wordt aangevoerd en in een onderwaterdepot wordt gestort, terwijl de kranen in het dijkvak onbemand zijn.

Bron: Zeeweringen.nl

Projectbureau Zeeweringen

zeeweringen.nl