duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Getijdenpoelen langs de Oosterschelde

Gepubliceerd op

Afgelopen jaren heeft het projectbureau Zeeweringen in verschillende dijktrajecten getijdenpoelen aangelegd. Wat kun je hierin vinden?

Peter Meininger is ecoloog bij projectbureau Zeeweringen. Hij vertelt: 'Een getijdenpoel is een bak waarin bij eb water blijft staan. Het is hierdoor een aantrekkelijke, natuurlijke leefomgeving voor verschillende soorten wieren, schelpdieren en sponzen. De stenen en wieren in de poelen zijn een mooie schuilplek voor jonge vissen. In diverse dijktrajecten hebben we getijdenpoelen aangelegd om de ecologische waarde van een gebied te vergroten. De poelen bij Yerseke en Ouwerkerk zijn door de Provincie Zeeland al eerder aangemerkt als innovatielocaties voor zogeheten Rijke Dijken. Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft in opdracht van ons onderzocht hoe de poelen functioneren nu we een paar jaar verder zijn.'

Vissen en stenen keren

Op vijf locaties zijn de getijdenpoelen onderzocht: Flaauwers Inlaag, Ouwerkerk, Yerseke, Kattendijke en Goese Sas. In het late voorjaar en in de zomer van 2013 werden de poelen een aantal keer geïnspecteerd. De onderzoekers keerden de losse stenen om en visten met netten. Alle vondsten werden bijgehouden. Peter: 'Ze troffen veel verschillende soorten wieren, anemonen en garnalen aan. En in een aantal grotere poelen vonden we flinke scholen jonge vis. De indruk bestaat dat deze poelen dienst doen als tijdelijke kraamkamer.'

Onderwaterleven bewonderen

Wil je zelf op onderzoek gaan? In een aantal kleine poelen is het water heel helder. Hierdoor is het onderwaterleven goed te bewonderen. Bij Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland bijvoorbeeld. Hier staan negen kleine betonbakken. Dit jaar zal het projectbureau Zeeweringen een trap naar de bakken toe maken, zodat ze beter bereikbaar worden. Ook komt er een bord met informatie over wat er in de poelen te vinden is. De trap en de poelen zijn straks onderdeel van het buitengebied van het Watersnoodmuseum.

Projectbureau Zeeweringen

zeeweringen.nl