duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Korte bruinvisfilm ‘Fluisteraars van de zee’

Gepubliceerd op

Kust & Zee heeft de film ‘Fluisteraars van de zee’ over de bijvangst van bruinvissen in de Noordzee uitgebracht. Deze korte film geeft uitleg over de resultaten van ons project Optimalisatie Bijvangstmitigatie Bruinvis.

Bruinvissen en de visserij

De bruinvis is een kleine walvis die we steeds vaker zien voor de Nederlandse kust. Naast de toename van het aantal waarnemingen op zee, vindt men ook steeds vaker dode bruinvissen op het strand. De strandingen hebben verschillende doodsoorzaken. Naast ziekte en vermagering, is bijvangst in visnetten een van de oorzaken. Kust & Zee probeert hier samen met de staandwant vissers wat aan te doen.

In een gezamenlijk EVF project onderzoekt Kust & Zee de effecten en gebruiksvriendelijkheid van een nieuw type pinger. Dit is een apparaatje dat een ultrasoon signaal uitstoot, waar de bruinvis niet van houdt. Als het apparaatje op de juiste manier aan visnetten wordt bevestigd, zwemmen bruinvissen er met een grote boog omheen.

Kust & Zee

Kust & Zee en werkt nauw samen met de Kenniskring Staandwantvisserij en De Nederlandse Vissersbond. Daarnaast hebben diverse partijen een bijdrage geleverd, waaronder de afdeling Dierpathologie Universiteit Utrecht, SEAMARCO, IMARES en het EHBZ-netwerk. Op dit moment loopt het onderzoek nog, maar de resultaten zijn veelbelovend. Praktisch gezien is de nieuwe pinger eenvoudig in gebruik. Ook lijkt het erop dat de pinger de bruinvis uit de buurt van de netten houdt.

Europees Visserijfonds, investering in duurzame visserij

Kust & Zee streeft ernaar om samen met de visserijsector bijvangst zoveel mogelijk te voorkomen. Het project is een initiatief van Vereniging Kust & Zee, de Nederlandse Vissersbond en de staandwantvisserij in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma "Perspectief voor een duurzame visserij" dat mede wordt gefinancierd uit het Europees Visserijfonds (EVF) en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Fluisteraars van de zee

Bekijk de film op YouTube.

Kust & Zee

www.kustenzee.nl