duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Kustversterking Noorderstrand van start

Gepubliceerd op

De kust bij het Noorderstrand, gelegen tussen Renesse en de Brouwersdam op Schouwen- Duiveland, is niet sterk genoeg om een superstorm te weerstaan. Dit is een storm met een kracht die eens in de 4.000 jaar voorkomt. Waterschap Scheldestromen moet de duinen daarom plaatselijk over een lengte van 1200 meter versterken. Op korte termijn starten we met deze noodzakelijke kustversterking. De kustversterking wordt uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Reimerswaal BV.

Natuur

We beginnen met het verplaatsen van de harlekijnorchideeën. Dit is een bijzondere orchidee- ënsoort die voorkomt in het gebied. Deze wordt verplaatst naar soortgelijke gebieden: Zoeten Haard, de Braakman en de Schotsman. Na de uitvoering van de natuurmaatregelen, wordt ge- start met de kustversterking.

Eind april werden er al amfibieënschermen geplaatst bij het Noorderstrand. De schermen zijn geplaatst om ervoor te zorgen dat de Heikikker en mogelijk ook de Levendbarende hagedis niet terug het duingebied in kunnen, waar gewerkt gaat worden. Omdat het gebied een ge- schikt leefklimaat heeft voor de hagedis zijn er preventieve maatregelen genomen. De kikker en de hagedis trekken in het voorjaar vanuit de duinen naar het water om zich voort te plan- ten. Na het uitvoeren van deze natuurmaatregelen starten we met de daadwerkelijke kustver- sterking.

Werkzaamheden

Voor de kustversterking Noorderstrand is gebiedseigen zand nodig. Dit zand wordt gehaald van drie locaties: de damaanzet bij Westenschouwen, bij Neeltje Jans en het derde deel komt van de Brouwersdam. Over de N57 rijden vrachtauto’s die het zand naar de Brouwersdam brengen. Vanaf daar wordt het zand over het strand naar de duinen gebracht.

Overlast

De aannemer werkt tussen 7.00 en 19.00 uur. Er is sprake van werkverkeer over de N57 in ver- band met de zandtransporten. Ook over het strand rijdt werkverkeer om het zand naar de plaats van bestemming te brengen. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken maar vragen wel uw begrip hiervoor.

Procedure

Alle vergunningen en ontheffingen voor het plaatselijk versterken van het duingebied over een lengte van 1200 meter bij het Noorderstand zijn verleend. Tegen de door de provincie Zeeland verleende wetvergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is bij de Raad van State beroep aangetekend door de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en de Stichting Duinbehoud. De Natuur- en Vogelwacht verzoekt om vernietiging van de NB-wetvergunning. Deze procedure loopt nog. Vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State op dit beroep is een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening ingediend door de Natuur- en Vogelwacht en de Stichting Duinbehoud tegen deze verleende NB-wetvergunning om te voorkomen dat met de kustversterking wordt begonnen. Op 2 augustus is er uitspraak gedaan door de Raad van State op dit verzoek. In deze uitspraak besliste de Raad van State dat het waterschap mag beginnen met het kustversterkingsproject Noorderstrand.

Waterschap Scheldestromen

www.scheldestromen.nl