duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Natuurherstel Haringvliet

Gepubliceerd op

Het Wereld Natuur Fonds (WNF), Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en Sportvisserij Nederland zetten met hun plan 'Met de Stroom Mee' in op natuurherstel en herintroductie van verdwenen soorten zoals de zeearend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn in de unieke rivierdelta van het Haringvliet. Zodat iedereen weer kan genieten van de prachtige en unieke natuur die vrijwel is verdwenen uit de Hollandse delta.

In 2018 zet Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen op een kier. Dit kierbesluit is een eerst stap om vismigratieroutes voor trekvissen als zalm en steur te herstellen. Ook krijgt het Haringvliet de (stromings)dynamiek en het getij terug. Deze overgang tussen zoet rivierwater en de zoute zee is essentieel voor het herstel van diverse zoogdieren, vis- en vogelsoorten in het gebied.

De komende jaren gaat de coalitie aan de slag om de natuur in 2018 te laten opbloeien. Zo worden voor de kust schelpdierbanken hersteld. Die zijn onmisbaar voor een gezonde delta, want ze fungeren als kraamkamer voor vissen die op hun beurt weer haaien, roggen en dolfijnen aantrekken.

Ook wordt een Rijn-kweekcentrum voor de herintroductie van de steur opgezet. Deze majestueuze trekvis trok ooit door de Rijn, maar verdween midden vorige eeuw door vervuiling en overbevissing. De oevers van het Haringvliet worden daarbij uitgebreid, opnieuw ingericht en met elkaar verbonden, zodat planten terugkeren en trekvissen, moeras- en watervogels hun plek weer vinden.

Het project 'Natuurherstel Haringvliet' kan het model worden dat laat zien hoe natuur, economie, recreatie en lokale samenleving samen floreren.” Sportvisserij Nederland levert als kennisorganisatie op het gebied van vis en visstandbeheer een belangrijke bijdrage aan het droomproject 'Natuurherstel Haringvliet'.

Deze video van het WNF brengt de natuur prachtig in beeld.

Bekijk deze video op YouTube...

Foto's: Yoeri van Es Photography

Sportvisserij Nederland

www.sportvisserijnederland.nl

YouTube