duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

NOB veiligheidssymposium

Gepubliceerd op

Op zaterdag 12 april 2014 vindt er weer een NOB veiligheidssymposium plaats in Deltapark Neeltje Jans. Tijdens deze dag komen zes sprekers aan het woord die verder in gaan op het thema van dit jaar: 'gedrag'. Zo gaat Jaap Molenaar in op het rapport dat is geschreven n.a.v. een aantal incidenten bij de brandweer. Volgens Molenaar zijn deze aanbevelingen ook voor de sportduiker van belang. Maritiem archeoloog Johan Opdebeeck geeft een presentatie over de rol en meerwaarde van de sportduiker voor de onderwaterarcheologie. APOX en de KNRM zijn op het veiligheidssymposium aanwezig met een informatietafel.

Programma symposium rond

Alle namen voor het Veiligheidssymposium 2014 zijn bekend. Op zaterdag 12 april komen onder andere Guy Thomas en Luitenant ter Zee 1e klas Marco Lieverse naar Neeltje Jans om een presentatie te geven over veiligheid in de duiksport. Gerard Rietjens vertelt wat kou voor invloed heeft op de fysiologische processen in je lichaam en Jaap Molenaar gaat in op de veiligheid van brandweerduiken. Ook Walter Zwaard komt spreken, net als Johan Opdebeeck, die ingaat op de meerwaarde van de sportduiker in de onderwaterarcheologie.

Guy Thomas: het naleven van veiligheidsregels

Guy Thomas is directeur van DAN Europe, een internationale non-profit organisatie gewijd aan de veiligheid en gezondheid van duikers. Hij zal tijdens zijn presentatie ingaan op wat er gebeurt als de veiligheidsregels niet nageleefd of gerespecteerd worden en wat we kunnen doen om ongevallen te voorkomen.

Walter Zwaard: gedrag verander je niet zomaar

Volgens Walter Zwaard, zelfstandig risicoprofessional, kost het veel tijd en geduld om gedrag te beïnvloeden of te veranderen. 'Wie de duikveiligheid wil verhogen, kan beter andere wegen bewandelen', aldus Zwaard. 'Gelukkig valt er veel te leren van de ervaringen uit andere veiligheidsdomeinen.'

Jaap Molenaar: de veiligheid van brandweerduiken

Jaap Molenaar is vakgroepdecaan incidentmanagement bij de Brandweeracademie. Binnen en buiten die functie is hij nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van duikopleidingen. Door een aantal incidenten bij de brandweer is de veiligheid van brandweerduiken flink onder de loep genomen. De resultaten van dit onderzoek bespreekt Molenaar tijdens zijn presentatie op het symposium. Volgens Molenaar kunnen deze aanbevelingen uit het rapport ook van waarde zijn voor de sportduiker.

Johan Opdebeeck: de meerwaarde van de sportduiker in onderwaterarcheologie

Johan Opdebeeck is maritiem archeoloog bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Zijn presentatie gaat in op de spectaculaire groei van het aantal archeologische vindplaatsen door de toename van het aantal duikers. Wat is de rol en meerwaarde van de sportduikers in de onderwaterarcheologie?

Gerard Rietjens: wat doet kou met je lichaam?

'Wat zijn de effecten van kou op de fysiologische processen van het menselijk lichaam?' Deze vraag beantwoordt Gerard Rietjens tijdens zijn presentatie. Als inspanningsfysioloog houdt hij zich onder andere met dit onderwerp bezig bij het Ministerie van Defensie en het Belkin Procycling Team.

Marco Lieverse: de duikopleiding van de Koninklijke Marine

Marco Lieverse is Luitenant ter Zee 1e klas bij de Defensie Duikschool en vertelt in zijn presentatie over hoe het juiste gedrag bij de duikopleiding van de Koninklijke Marine wordt aangeleerd.

Kaarten nog verkrijgbaar

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor deze dag. Om 10.30 uur zal de eerste spreker zijn presentatie geven en vanaf 16.30 uur is de borrel. De kosten van de dag zijn €40 inclusief lunch, parkeermunt en afsluitende borrel. Schrijf je hier in voor deze dag.

Nederlandse Onderwatersport Bond

www.onderwatersport.org