duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Onderzoek naar effect bouwwerken op ecosysteem Noordzee

Gepubliceerd op

€2,4 miljoen aan fondsen voor onderzoek aan effecten grote menselijke bouwwerken in de Noordzee

Het INSITE programma heeft een bedrag van in totaal £1.8 miljoen (circa €2,4 miljoen) toegekend aan een groep van acht Europese onderzoeksinstituten. Dit als eerste deel van een groot initiatief om het begrip te vergroten van de invloed van grote door de mens gebouwde structuren (zoals olie- en gasplatforms, windmolenparken en scheepswrakken) op het ecosysteem van de Noordzee.

De details van de acht projecten die uitgevoerd gaan worden, zullen vandaag bekend worden gemaakt tijdens de zestiende Noordzee 'Decommisioning Conference' in Oslo. De projecten zullen worden uitgevoerd bij verschillende Europese onderzoeksinstituten in België, Duitsland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Voor Nederland nemen NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en IMARES-Wageningen UR deel aan het programma.

Onderzoeksprogramma INSITE

De toekenningen zijn verleend binnen de stichtingsfase van het INSITE onderzoeksprogramma. Alle binnengekomen onderzoeksvoorstellen zijn beoordeeld door een internationale groep vooraanstaande wetenschappers, die samen de Wetenschappelijke Adviescommissie van INSITE vormen. INSITE staat voor 'INfluence of man-made Structures In The Ecosystem'. Het is een door de olie- en gasindustrie gesponsord initiatief, dat tot doel heeft om een onafhankelijke wetenschappelijke basis in handen te krijgen om de invloed van door de mens in de Noordzee gebrachte structuren op het hele ecosysteem beter te leren begrijpen.

Deze eerste tranche van acht onderzoeksprojecten dient eind 2017 weer afgerond te zijn. De uitkomsten zullen worden gepubliceerd in onafhankelijke gepeer-reviewde internationale wetenschappelijke tijdschriften. De volgende fasen van het onderzoek binnen INSITE zullen worden gepland met inachtneming van de resultaten van de huidige acht startprojecten en de bevestiging van een toekomstig model voor de toekenning van nieuwe projecten.

Twee doelstellingen

De overkoepelde doelstelling van het onderzoeksprogramma is tweeledig: Het eerste doel is om vast te stellen wat de grootte van de effecten is van menselijke bouwwerken op het ecosysteem in de tijd en in de directe omgeving van de structuren. Het tweede doel is om vast te stellen is in hoeverre het huidige netwerk van menselijke bouwwerken in de Noordzee al één aan elkaar gekoppeld hardsubstraat ecosysteem vormt of dat het in letterlijke zin op zich staande en geïsoleerde eilandjes zijn gebleven. Elk van de nu toegekende acht projecten behandelt tenminste één van deze twee doelstellingen, maar steeds vanuit een ander perspectief en gebruik makend van andere technieken. Samen zullen de uitkomsten van deze onderzoeksprojecten de meest volledige en samenhangende indruk geven van de mate van samenhang tussen menselijke bouwwerken in zee en het natuurlijke Noordzee milieu.

Voorafgaand aan zijn presentatie zei INSITE programmadirecteur Richard Heard: "Er is nog maar weinig onderzoek gedaan om de wederzijdse afhankelijkheid van menselijke bouwwerken en het natuurlijke Noordzee milieu vast te stellen. De projecten die nu via INSITE uitgevoerd gaan worden, zullen daarom van onschatbare waarde zijn voor het verschaffen van een degelijke wetenschappelijke basis van een toekomstig goed gecoördineerd internationaal Noordzeebeleid ten aanzien van het omgaan met menselijke bouwwerken in zee."

Foto: Martin Pettitt / CC BY 2.0