duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Start renovatie Flakkeese spuisluis

Gepubliceerd op

Rijkswaterstaat zet een belangrijke stap in het in gebruik nemen van de Flakkeese spuisluis in de Grevelingendam. Aannemer Van den Herik en Spie heeft de opdracht gekregen voor de renovatie en functionele verbetering van de spuisluis en de aanleg van een tweezijdige spuiverbinding tussen het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Met de ingebruikname van de Flakkeese spuisluis wordt de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer verbeterd.

De werkzaamheden starten dit voorjaar. Omdat de spuisluis onderdeel is van de primaire waterkering dient het werk buiten het stormseizoen uitgevoerd te worden. Daarom dient het werk buiten aan de sluis voor 1 oktober 2016 gereed te zijn. De ingebruikname is voorzien medio 2017.

Verbetering waterkwaliteit

Door zuurstof tekorten in het Grevelingenmeer gaat de waterkwaliteit achteruit. Dit heeft gevolgen voor het onderwaterleven. In het oostelijk deel van het meer, nabij de Grevelingendam, treedt stankoverlast op door afstervende waterplanten. Met het aanpassen en opnieuw in gebruik nemen van de sluis komt er een verbeterde zuurstofmenging en daarmee een betere waterkwaliteit in het oostelijk deel van het Grevelingenmeer.

Tweezijdige verbinding

De Flakkeese spuisluis ligt in de Grevelingendam en vormt door middel van zes kokers een verbinding tussen het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Oorspronkelijk werkte de sluis alleen van de Grevelingen naar de Oosterschelde. De sluis wordt nu geschikt gemaakt om het Grevelingenmeer met water vanuit de Oosterschelde te verversen. Hiervoor dient Rijkswaterstaat de Grevelingenzijde geschikt te maken door het aanbrengen van een uitstroomopening, strekdammen, stortebed en oeverbescherming. Aan de Oosterscheldezijde moeten damwanden vervangen worden en de taludbescherming.

Energieneutraal

Rijkswaterstaat heeft besloten dat het project energieneutraal wordt uitgevoerd. Om de Flakkeese spuisluis te kunnen laten functioneren wordt ongeveer 64.000 kilowatt gebruikt. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van 18 huishoudens. Nu de installaties worden vernieuwd wordt met isolatie het verbruik teruggebracht. Het restant van de benodigde energie wordt lokaal opgewekt door wind- en zonenergie.

Meer informatie vindt u op de projectpagina Grevelingenmeer: Renovatie Flakkeese spuisluis.

Rijkswaterstaat

www.rijkswaterstaat.nl

LinkedIn YouTube