duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Waterschap Scheldestromen bereidt zich voor op uitgebreide dijkbewaking

Gepubliceerd op

Op donderdag 5 december trekt de wind mogelijk aan tot windkracht 8 en draait het vanuit het zuidwesten naar het noordwesten. Er is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.00 uur 90% kans op een waterstand van NAP +3,70 en zelfs 30% kans op een hoogte van NAP +4,20 bij Vlissingen.

Als de weersverwachting zo blijft, brengt waterschap Scheldestromen alles in gereedheid voor eventuele uitgebreide dijkbewaking. Deze weersverwachting brengt nu nog onzekerheden met zich mee. De verwachting wordt steeds bijgesteld, maar door de afgegeven waterstanden en een wind die ervoor kan zorgen dat het water extra opgestuwd wordt tegen de dijken, houdt het waterschap samen met Rijkswaterstaat alles nauwlettend in de gaten.

Deze vroegtijdige alarmering is afgegeven door de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO). Om alles tijdig gereed te hebben, gaat het waterschap momenteel uit van fase 3 uit haar draaiboek dijkbewaking. Dit betekent uitgebreide dijkbewaking waarbij ook coupures bewaakt en gesloten kunnen worden.

Mocht de weersverwachting toch zo blijven dan gaat het waterschap donderdagavond definitief over tot deze opperste staat van paraatheid.

Update 5 december

Waterschap Scheldestromen bereidt zich nog steeds voor op uitgebreide dijkbewaking

De voorspelde waterstanden voor de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 december zijn voor Zeeland nagenoeg gelijk gebleven, maar de windkracht is veel lager dan eerder is voorspeld. Toch houdt waterschap Scheldestromen nog rekening met uitgebreide dijkbewaking. Vanmid- dag om 16.00 uur neemt het waterschap een definitief besluit over het instellen van dijkbe- waking.

In de nacht van donderdag op vrijdag wordt een waterstand van NAP +3,85 bij Vlissingen ver- wacht. Om alles tijdig gereed te hebben, gaat het waterschap momenteel uit van fase 3 uit haar draaiboek dijkbewaking. Dit betekent uitgebreide dijkbewaking waarbij ook coupures bewaakt en gesloten kunnen worden. Mocht de voorspelde waterstand lager blijven dan NAP +4,10 dan wordt fase 2 ingesteld en hoeven de kunstwerken (coupures en duikers) in de binnendijken niet gesloten te worden.

Waterschap Scheldestromen houdt ook voor morgenmiddag nog rekening met hoog water. Het kan zijn dat dan nogmaals dijkbewaking wordt ingesteld.

Waterschap Scheldestromen

www.scheldestromen.nl