duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Waterschap waarschuwt voor blauwalg

Gepubliceerd op

Waterschap Scheldestromen waarschuwt voor blauwalg in Zeeuwse sloten en vijvers. Blauwalg is een natuurlijk verschijnsel dat in warme, droge perioden voorkomt. Vaak wanneer de watertemperatuur boven de twintig graden komt. Omdat de bacterie giftige stoffen kan produceren voor mens en dier, is het advies om contact met dit water te vermijden. Aanwezigheid van blauwalg is zeer afhankelijk van omstandigheden en kan per dag verschillen. Daarom vraagt het waterschap mensen zelf alert te zijn op de symptomen van blauwalg.

Hoe is blauwalg te herkennen?

Als het water eruit ziet als groene soep, er een olie- of verfachtige drijflaag zichtbaar is en het water bovendien stinkt, is de kans groot dat het om blauwalg gaat. Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert waar mens en dier ziek van kunnen worden. Blauwalg komt vooral voor in stilstaand water.

Symptomen

  • het water ziet eruit als groene soep;
  • er is een olie- of verfachtige drijflaag zichtbaar;
  • het water stinkt.

Verschillende locaties door de hele provincie

Op verschillende plekken in Zeeland is blauwalg in het water geconstateerd. Bijvoorbeeld bij de Veerse Watergang ten noorden van Middelburg, de vijver aan de Schoolstraat in Nieuwerkerk en de Otheense Kreek bij Terneuzen. Soms gebeurt het dat watervogels de bacterie binnenkrijgen. Ook hiervoor waarschuwt het waterschap om deze dieren niet aan te raken, maar melding te maken bij het waterschap of de gemeente. Zieke vogels worden naar Stichting Vogel- en zoogdierenopvang De Mikke in Middelburg gebracht. Naast het waterschap zijn gemeenten en andere terreinbeheerders er verantwoordelijk voor om dode dieren (snel) uit het water op te ruimen.

Hoe te handelen?

Het waterschap raadt aan zorgvuldig te zijn en onnodig contact met het besmette water te vermijden. Honden kunnen beter niet in water met blauwalgen zwemmen ook adviseert het waterschap om niet te vissen in dit water. Contact met besmet oppervlaktewater kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan het maag- en darmklachten veroorzaken. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend. Mensen die toch in contact komen met water dat blauwalgen bevat, wordt geadviseerd een normale hygiëne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen.

Foto: Blauwalg in juli 2016 (Marion Golsteijn / CC BY-SA 4.0)

Waterschap Scheldestromen

www.scheldestromen.nl