duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Waterschap waarschuwt voor botulisme

Gepubliceerd op

In een periode van hoge temperaturen en weinig neerslag is de kans op botulisme in stilstaande wateren groot. Verspreid over de provincie zijn een aantal dode eenden en vissen aangetroffen, bijvoorbeeld in Goes, Veere en Hulst. Omdat het een natuurlijk verschijnsel is, kan er weinig aan de situatie worden gedaan.

Als waterkwaliteitsbeheerder probeert waterschap Scheldestromen in een zo vroeg mogelijk stadium botulisme verschijnselen te signaleren. Nu gaat het nog om enkele gevallen, maar de bacterie kan zich snel verspreiden. Botulisme vormt doorgaans geen gevaar voor de volksgezondheid.

Wat (niet) te doen?

Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor, een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor vogels, vissen en andere dieren. Botulisme komt met name voor bij de combinatie van droog weer, hoge watertemperaturen en onvoldoende waterbeweging. Het gif van de bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting. Daarom moeten deze dode dieren zo snel mogelijk opgeruimd worden. Het waterschap voert dagelijks visuele inspecties uit in het gebied.

Het waterschap raad aan om contact met de dode dieren of het water waarin ze liggen te vermijden. Huisdieren kunnen ziek worden van het gif dat door de bacterie wordt geproduceerd. Mensen die in aanraking komen met het water wordt geadviseerd normale hygiëne toe te passen, zoals het wassen van de handen.

Melden

Zijn de watervogels ziek dan worden ze traag, laten ze hun vleugels hangen, liggen ze laag in het water en verstoppen ze zich vaak op beschutte plekken, zoals in het riet. Zo’n geval kunt u melden bij de dierenambulance in uw regio. Soms kunnen zieke vogels nog gered worden. Als u dode watervogels of vissen ziet, dan kunt u dit melden bij de het waterschap via 088-2461000 (lokaal tarief).

Waterschap Scheldestromen

www.scheldestromen.nl