duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Waterschap waarschuwt voor verslechterde waterkwaliteit oostelijk deel Ouwerkerkse Kreek

Gepubliceerd op

Waterschap Scheldestromen plaatst waarschuwingsborden voor verslechterde waterkwaliteit bij het oostelijk deel van de Ouwerkerkse Kreek in Ouwerkerk. Het waterschap raadt aan om contact met het water uit de kreek door mens en dier te vermijden. Metingen wijzen uit dat de alg Alexandrium ostenfeldii op sommige plekken in de oostelijke kreek in grote aantallen is waargenomen.

De alg komt voor in zogenoemde wolken in het water en vormt momenteel geen gevaar voor de volksgezondheid. Omdat de alg wel giftige stoffen kan produceren, voert het waterschap regelmatig metingen uit. Er zijn nog geen meetresultaten die er op wijzen dat er giftige stoffen in de kreek zijn waargenomen. Uit voorzorg plaatst het waterschap waarschuwingsborden, verder neemt het waterschap geen maatregelen.

Risico

Nadat in 2012 de alg Alexandrium ostenfeldii (een specifieke soort van de Dinoflagellaat) in de Ouwerkerkse Kreek tot bloei kwam, is er meer informatie over de alg bekend. Het is een zwemmende alg die van nature voorkomt in de Nederlandse kreek- en kustwateren. De alg kan net als de blauwalg verschillende toxische stoffen produceren. Eventueel giftige stoffen komen alleen vrij wanneer de alg tot bloei komt en afsterft. Zolang dit niet het geval is, vormt de alg geen direct risico voor de volksgezondheid.

Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en betrekt hierbij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Rijkswaterstaat. Om te voorkomen dat de volksgezondheid en de voedselveiligheid in het geding komen, worden er metingen naar de waterkwaliteit uitgevoerd in de Ouwerkerkse Kreek en in de Oosterschelde. De alg is alleen in het oostelijk deel van de Ouwerkerkse Kreek waargenomen. In het overige deel van de Ouwerkerkse Kreek en buitendijks in de Oosterschelde is de alg niet waargenomen.

Meetprogramma

Sinds de bloei van de alg Alexandrium ostenfeldii in de Ouwerkerkse Kreek in 2012, houdt het waterschap het watersysteem rondom Ouwerkerk extra goed in de gaten. Uit metingen in het verleden blijkt dat de alg ook in vergelijkbare watersystemen in Zeeland is gevonden. Dit heeft echter nooit tot problemen geleid. Waarom de alg in de Ouwerkerse Kreek in grote aantallen voorkomt is na onderzoek nog steeds onduidelijk. Factoren die zeker een rol spelen zijn de zachte winter en een warm voorjaar. Stilstaand warmer water in combinatie met een hoog gehalte aan nutrie╠łnten en organisch materiaal blijkt een goede leefomgeving voor de alg.

Aanpassingen watersysteem

Het waterschap heeft na de algenbloei van 2012 een aantal aanpassingen doorgevoerd zodat er meer doorstroming is in de Ouwerkerkse Kreek. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gemaal Duiveland vaker en korter te laten draaien. Ook zijn bij de Stelweg in Ouwerkerk en de Platte Capelledijk in Nieuwerkerk duikers en stuwen geplaatst om een verbinding te maken met het naastgelegen afvoergebied. Ondanks de maatregelen blijft dit natuurlijke verschijnsel terugkomen.

Waterschap Scheldestromen

www.scheldestromen.nl