duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Nieuws & Blog rss

België beschermt cultureel erfgoed onder water

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed dat het UNESCO-verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water uitvoert. De zuidelijke bocht van de Noordzee en het Kanaal zijn al eeuwenlang één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ...

Lees meer...

Zeespin uit Stille Oceaan bereikt Nederlandse kust

De zeespin Ammothea hilgendorfi, oorspronkelijk afkomstig uit de Stille Oceaan, heeft na de Italiaanse of Britse kustwateren nu ook onze kustwateren bereikt. Sportduikers en biologen hebben deze zomer meerdere exemplaren van deze exoot in de Oosterschelde aangetroffen. De fraai gekleurde en relatief ...

Lees meer...

Natuurherstel voor Westerschelde in de Grevelingen

MIDDELBURG - Als de Westerschelde weer verdiept moet worden, dan kan natuurcompensatie plaatsvinden in de Grevelingen, het Haringvliet en het Volkerak. Dat is een aanbeveling van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het staat in het onderzoeksrapport 'Samenhang in de Zuidwestelijke Delta', ...

Lees meer...

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 823 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37