duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Sepia-eieren tussen de mosselen van de Waddenzee

Gepubliceerd op

Kunnen we volgend jaar sepia's gaan kijken in de Waddenzee? Wie weet! Onlangs vond de bemanning van inspectieboot Asterias van het Ministerie van Economische Zaken tijdens het uitvoeren van een mosselbemonsteringsprogramma in de Waddenzee een mandje met mosselen waaraan honderden eitjes van de Sepia officinalis zaten.

Het mosselmandje stond vlakbij Terschelling op de bodem van de Waddenzee. Voor Nico Laros van de Waddenunit een flinke verrassing: "In de ruim 30 jaar dat ik werk op de Waddenzee, heb ik dit nog nooit gezien. Ze zitten natuurlijk in de Noordzee en je weet dat ze in de Oosterschelde voorkomen. Maar eieren van deze inktvis in de Waddenzee? Nee."

Duikers kennen de zeekat van het indrukwekkende paaingsritueel dat jaarlijks in de Zeeuwse delta plaatsvindt. De volwassen dieren komen dan naar Zeeland om hun eieren af te zetten op een stevige ondergrond. Het Sepia Project plaatst speciaal voor deze dieren elk jaar bosjes met wilgentwijgen in de bodem van de Oosterschelde. De sepia's maken dankbaar gebruik van deze 'sepiarekjes'.

Sepia's in de Waddenzee

Afgelopen mei werd er door NIOZ nog een sepia gevonden in een monitoringsfuik bij Texel en vorig jaar vind de Waddenunit ook al een zeekat bij een mosselsleepje. Dat deze dieren in de Waddenzee voorkomen, is dan ook geen verrassing. De vondst van de pikzwarte eieren is dat echter wel.

Volgens Laros kan dit komen omdat de temperatuur van de Waddenzee elk jaar gemiddeld iets warmer wordt. Omdat het wad ook voldoende beschutting biedt, ontstaan zo goede randvoorwaarden voor de sepia's om zich voort te planten.

Overigens een leuk weetje: de eieren zijn zo zwart omdat de zeekatten hiervoor hun inkt gebruiken. De laatst gelegde eieren zijn vaak lichter of zelfs wit van kleur, omdat de voorraad inkt tijdens het leggen op raakt.

Programma naar een rijke Waddenzee

Het Programma naar een rijke Waddenzee werkt aan een duurzame Waddenzee van werelderfgoedklassen. Het programma brengt overheden, natuurorganisaties en gebruikers van het Waddengebied bij elkaar. De waarnemingen van de Waddenunit worden onder meer gebruikt voor de Beheerraad, de Samenwerkingsagenda Beheer en het aanscherpen van het gemeenschappelijk streefbeeld van een rijke Waddenzee.

Bron: Programma naar een rijke Waddenzee

Foto: Nico Laros / Waddenunit